دیدار با میداس
میثم اجاقلو
میثم اجاقلو
مدیر فروشگاه میداس گالری
متولد سال 1369